menu
mail phone
NOVA Online ยิ่งฟัง ยิ่งพูด ยิ่งได้ NOVA Online ยิ่งฟัง ยิ่งพูด ยิ่งได้

ส่วนตัว

เรื่องการจองเวลาก่อน15นาที ทำให้การเรียนสะดวกขึ้น

2020-12-17 17:16:57

มีลำดับการสอนที่ดี

มีคนคอยช่อยในการเรียน ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน

2020-12-07 13:04:05

การสนทนากับผู้สอนในหัวข้อต่าง ๆ และได้ใช้ความคิดหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปเป็นภาษาญี่ปุ่น เช่น ภาพยนตร์, อาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว, หนังสือ เป็นต้น

มีความรู้สึกผ่อนคลายในการใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งตามปกติแล้วผู้เรียนมีความรู้สึกกลัวและเกร็งมากเวลาพูดหรือใช้ภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่น จึงอยากแนะนำให้ผู้ที่สนใจหรือกำลังเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น และถึงแม้จะเป็นภาษาอื่น ๆ ก็ตาม หากลองเปิดใจคุณจะรู้สึกสนุกในการเรียนกับการใช้ภาษามากขึ้น ผมไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้ แต่คุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ครับ ได้เวลาเริ่มทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำมานานแล้วนะ ^^

2020-12-02 16:45:17
chainarong mongkonsawat
Callan Course Monthly Plan 8

Good teacher

Good teacher

2020-12-02 13:22:18

วิธีการสอนของอาจารย์และการสนทนาที่นำสถานการณ์จริงมาพูดคุย

จากการเรียนกับ Nova ที่ผ่านมาทำให้เราสามารถนำโครงสร้างของภาษามาใช้ได้จริงอย่างถูกต้องมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่จำได้แต่ใช้จริงไม่ได้ และอาจารย์ก็มีส่วนสำคัญในการฝึกให้เรากล้าพูดมากขึ้น ภาษาของเรามีการพัฒนาขึ้นมากทั้งการพูด การฟังและการใช้หลักภาษา ดีมากเลยค่ะ

2020-12-02 12:34:51
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
คอร์สเรียนองค์กร General English Course

การที่เราสามารถเลือกเวลาเรียนได้ 24 ชม.

อาจารย์ที่สอนที่ความเป็นกันเอง ทำให้บรรยายกาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด อธิบายรายละเอียดในเรื่องต่างๆได้ดี อีกทั้งการเรียนแแบบออนไลน์สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและยังสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 24 ชม.

2020-12-01 15:40:59

สะดวกในการเลือกเวลาเรียน

สะดวกในการเลือกเวลาเรียน

2020-11-19 13:17:25

เนื้อหาเยอะดี

คิดว่าเนื้อหาในหลักสูตรเป็นอะไรที่ครบพอสมควรค่ะ ค่อนข้างคุ้มที่จะเรียน แต่คิดว่าน่าจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วระดับนึงนะคะ ถึงจะเรียนได้แบบสบายๆค่ะ

2020-11-17 16:53:23

อาจารย์ใส่ใจนักเรียน

เนื้อหาและบทเรียนเหมาะกับการทำงาน นำไปใช้ได้จริงๆ ปกติเขียนอีเมลก็จะใช้แต่ประโยคเดิมๆ แต่หลังจากเรียน ก็สามารถใช้คำกับประโยคได้หลากหลายมากขึ้น และอาจารย์ใส่ใจนักเรียนมากๆ ไม่ปล่อยผ่านถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหน ดีมากๆค่า

2020-11-17 13:41:19

อาจารย์และเทคนิคการสอน

อาจารย์สอนดีมากค่ะ ไม่เร่งเรียน พยายามสอนให้เราเข้าใจ ได้ฝึกพูดเยอะ

2020-11-17 13:36:53

สะดวกในเรื่องของเวลาที่สามารถจองล่วงหน้าได้เพียงครึ่งชั่วโมง

สะดวกในเรื่องของเวลาที่สามารถจองล่วงหน้าได้เพียงครึ่งชั่วโมง

2020-10-08 09:10:06

อาจารย์ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง

อยากให้อาจารย์อธิบายในจุดที่บกพร่องและสิ่งที่ถูกต้องขณะที่เรียนหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเลย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปรับปรุงนำไปสู่การใช้ภาษาที่ถูกต้อง

2020-10-07 18:44:34

วิธีการสอนของอาจารย์และการสนทนาที่นำสถานการณ์จริงมาพูดคุย

จากการเรียนกับ Nova ที่ผ่านมาทำให้เราสามารถนำโครงสร้างของภาษามาใช้ได้จริงอย่างถูกต้องมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่จำได้แต่ใช้จริงไม่ได้ และอาจารย์ก็มีส่วนสำคัญในการฝึกให้เรากล้าพูดมากขึ้น ภาษาของเรามีการพัฒนาขึ้นมากทั้งการพูด การฟังและการใช้หลักภาษา ดีมากเลยค่ะ อยากให้คนอื่นๆ ที่สนใจจะเริ่มเรียนลองเรียนดูนะค่ะ

2020-10-07 12:27:46

ความเอาใจใส่ของครู

ครูเอาใจใส่นักเรียนดีมากเรยค่ะ ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ

2020-10-06 00:47:15

ครูสอนสนุก มีกิจกรรมให้เด็กได้เรียนผ่านการเล่นเกม

ครูสอนดีเข้าใจง่าย

2020-10-05 12:35:02
น้องธีร์
Kids Course Monthly Plan 12

ครูสอนดีมีคุณภาพทุกคน

การเรียน ต่อเนื่องดี คุณครูสอนได้ดี ทำให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และผ่อนคลาย เรียนสนุก

2020-10-03 12:06:52

สะดวกในการจัดตารางเรียน

เหมาะสำหรับคนที่มีวินัยในตัวเอง เช่น เรียนแล้วทบทวนฝึกฝน ถึงจะเห็นผลชัดเจน

2020-10-02 20:09:23

สอนสนุก เข้าใจง่าย

ผู้สอนสอนสนุกเข้าใจง่าย แต่บางครั้งมีปัญหาเกี่ยวกับ Skype ทำให้ค้างหรือกระตุกบ้าง

2020-10-02 18:45:27

เลือกเวลาเรียนได้

สะดวกสำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลา

2020-10-02 16:26:59

The teacher teach well and good advice

Good

2020-10-02 15:31:39

ส่วนตัว

เรื่องการจองเวลาก่อน15นาที ทำให้การเรียนสะดวกขึ้น

2020-12-17 17:16:57

มีลำดับการสอนที่ดี

มีคนคอยช่อยในการเรียน ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน

2020-12-07 13:04:05

การสนทนากับผู้สอนในหัวข้อต่าง ๆ และได้ใช้ความคิดหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปเป็นภาษาญี่ปุ่น เช่น ภาพยนตร์, อาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว, หนังสือ เป็นต้น

มีความรู้สึกผ่อนคลายในการใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งตามปกติแล้วผู้เรียนมีความรู้สึกกลัวและเกร็งมากเวลาพูดหรือใช้ภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่น จึงอยากแนะนำให้ผู้ที่สนใจหรือกำลังเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น และถึงแม้จะเป็นภาษาอื่น ๆ ก็ตาม หากลองเปิดใจคุณจะรู้สึกสนุกในการเรียนกับการใช้ภาษามากขึ้น ผมไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้ แต่คุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ครับ ได้เวลาเริ่มทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำมานานแล้วนะ ^^

2020-12-02 16:45:17
chainarong mongkonsawat
Callan Course Monthly Plan 8

Good teacher

Good teacher

2020-12-02 13:22:18

วิธีการสอนของอาจารย์และการสนทนาที่นำสถานการณ์จริงมาพูดคุย

จากการเรียนกับ Nova ที่ผ่านมาทำให้เราสามารถนำโครงสร้างของภาษามาใช้ได้จริงอย่างถูกต้องมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่จำได้แต่ใช้จริงไม่ได้ และอาจารย์ก็มีส่วนสำคัญในการฝึกให้เรากล้าพูดมากขึ้น ภาษาของเรามีการพัฒนาขึ้นมากทั้งการพูด การฟังและการใช้หลักภาษา ดีมากเลยค่ะ

2020-12-02 12:34:51
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
คอร์สเรียนองค์กร General English Course

การที่เราสามารถเลือกเวลาเรียนได้ 24 ชม.

อาจารย์ที่สอนที่ความเป็นกันเอง ทำให้บรรยายกาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด อธิบายรายละเอียดในเรื่องต่างๆได้ดี อีกทั้งการเรียนแแบบออนไลน์สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและยังสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 24 ชม.

2020-12-01 15:40:59

สะดวกในการเลือกเวลาเรียน

สะดวกในการเลือกเวลาเรียน

2020-11-19 13:17:25

เนื้อหาเยอะดี

คิดว่าเนื้อหาในหลักสูตรเป็นอะไรที่ครบพอสมควรค่ะ ค่อนข้างคุ้มที่จะเรียน แต่คิดว่าน่าจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วระดับนึงนะคะ ถึงจะเรียนได้แบบสบายๆค่ะ

2020-11-17 16:53:23

อาจารย์ใส่ใจนักเรียน

เนื้อหาและบทเรียนเหมาะกับการทำงาน นำไปใช้ได้จริงๆ ปกติเขียนอีเมลก็จะใช้แต่ประโยคเดิมๆ แต่หลังจากเรียน ก็สามารถใช้คำกับประโยคได้หลากหลายมากขึ้น และอาจารย์ใส่ใจนักเรียนมากๆ ไม่ปล่อยผ่านถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหน ดีมากๆค่า

2020-11-17 13:41:19

อาจารย์และเทคนิคการสอน

อาจารย์สอนดีมากค่ะ ไม่เร่งเรียน พยายามสอนให้เราเข้าใจ ได้ฝึกพูดเยอะ

2020-11-17 13:36:53

สะดวกในเรื่องของเวลาที่สามารถจองล่วงหน้าได้เพียงครึ่งชั่วโมง

สะดวกในเรื่องของเวลาที่สามารถจองล่วงหน้าได้เพียงครึ่งชั่วโมง

2020-10-08 09:10:06

อาจารย์ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง

อยากให้อาจารย์อธิบายในจุดที่บกพร่องและสิ่งที่ถูกต้องขณะที่เรียนหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเลย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปรับปรุงนำไปสู่การใช้ภาษาที่ถูกต้อง

2020-10-07 18:44:34

วิธีการสอนของอาจารย์และการสนทนาที่นำสถานการณ์จริงมาพูดคุย

จากการเรียนกับ Nova ที่ผ่านมาทำให้เราสามารถนำโครงสร้างของภาษามาใช้ได้จริงอย่างถูกต้องมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่จำได้แต่ใช้จริงไม่ได้ และอาจารย์ก็มีส่วนสำคัญในการฝึกให้เรากล้าพูดมากขึ้น ภาษาของเรามีการพัฒนาขึ้นมากทั้งการพูด การฟังและการใช้หลักภาษา ดีมากเลยค่ะ อยากให้คนอื่นๆ ที่สนใจจะเริ่มเรียนลองเรียนดูนะค่ะ

2020-10-07 12:27:46

ความเอาใจใส่ของครู

ครูเอาใจใส่นักเรียนดีมากเรยค่ะ ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ

2020-10-06 00:47:15

ครูสอนสนุก มีกิจกรรมให้เด็กได้เรียนผ่านการเล่นเกม

ครูสอนดีเข้าใจง่าย

2020-10-05 12:35:02
น้องธีร์
Kids Course Monthly Plan 12

ครูสอนดีมีคุณภาพทุกคน

การเรียน ต่อเนื่องดี คุณครูสอนได้ดี ทำให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และผ่อนคลาย เรียนสนุก

2020-10-03 12:06:52

สะดวกในการจัดตารางเรียน

เหมาะสำหรับคนที่มีวินัยในตัวเอง เช่น เรียนแล้วทบทวนฝึกฝน ถึงจะเห็นผลชัดเจน

2020-10-02 20:09:23

สอนสนุก เข้าใจง่าย

ผู้สอนสอนสนุกเข้าใจง่าย แต่บางครั้งมีปัญหาเกี่ยวกับ Skype ทำให้ค้างหรือกระตุกบ้าง

2020-10-02 18:45:27

เลือกเวลาเรียนได้

สะดวกสำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลา

2020-10-02 16:26:59

The teacher teach well and good advice

Good

2020-10-02 15:31:39

คอร์สเรียนที่เลือกได้ ตามไลฟ์สไตล์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และยังสามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยการเรียนแบบ Private กับผู้สอนมืออาชีพ! ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็สามารถเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการได้

General Course

General Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

เริ่มต้น 1,280 บาท

รายละเอียดคอร์ส

Callan Course

Callan Course

หลักสูตรส่งตรงจากอังกฤษ เรียนเร็วขึ้น 4 เท่า!
NOVA Online ได้รับการรับรองวิธีการสอน Callan Method อย่างเป็นทางการ!

เริ่มต้น 1,520 บาท

รายละเอียดคอร์ส

Kids Course

Kids Course

เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามหลัก"โฟนิกส์" ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ อ่านคำศัพท์ที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกได้อย่างคล่องแคล่ว ปูพื้นฐานทักษะทางภาษาให้แน่นกว่าที่เคย

เริ่มต้น 1,080 บาท

รายละเอียดคอร์ส

Business Course

Business Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อธุรกิจ
หลักสูตรที่ออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งานจริง คัดสรรบทเรียนให้เหมาะสมกับคนทำงานโดยเฉพาะ

 

รายละเอียดคอร์ส

TOEIC Course

TOEIC Course

วิเคราะห์ลักษณะข้อสอบ TOEIC อย่างครบถ้วน
เน้นทำคะแนนให้ได้สูงขึ้น พร้อมเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนนอย่างมีประสิทธิผล

เริ่มต้น 3,480 บาท

รายละเอียดคอร์ส

Japanese Course

Japanese Course

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
เรียนกับเจ้าของภาษา พูดเป็นไว สำเนียงถูกต้อง สนทนาได้จริง

เริ่มต้น 1,560 บาท

รายละเอียดคอร์ส

\ เรียนภาษาตัวต่อตัว /

NOVA Online เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่าน ZOOM คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา!

การันตีด้วยประสบการณ์ของ 英会話NOVA สถาบันสอนภาษาที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น!

คอร์ส ราคา

 • ทดลองเรียนฟรี

ผู้สอนคุณภาพ ผู้สอนคุณภาพ

ฝึกสอนโดยเทรนเนอร์เจ้าของภาษา

ฝึกสอนโดยเทรนเนอร์เจ้าของ
ภาษาของ NOVA

ผู้สอนภาษาของ NOVA Online ต้องผ่านการคัดเลือกและผ่านการฝึกสอนจากเทรนเนอร์เจ้าของภาษาของ NOVAผู้สอนต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวด

มีผู้สมัครเพียง 2% ผ่าน
การคัดเลือกมาเป็นผู้สอน!

ผู้สอนภาษาของ NOVA Online เป็นกลุ่มผู้สอนมืออาชีพที่ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสุดเข้มข้นในตอนว่าจ้าง และต้องผ่านการฝึกสอนแล้วเท่านั้น!


มีเพียงผู้ที่ผ่านการอบรมสุดเข้มงวดได้เท่านั้น จึงจะได้มาสอน

 • ไม่ใช่งานพิเศษที่ทำที่บ้าน แต่ไปทำงานที่ศูนย์อาจารย์
 • สำเนียงชัดเจน ไม่ต่างจากเจ้าของภาษา
 • มีทักษะการสอนสูงช่วยผู้เรียนให้พัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • ทักษะการสื่อสารสูง สามารถปรับการสอนไปตามความสามารถของผู้เรียนได้
 • มีความมุ่งมั่นในการสอนภาษาอังกฤษ และภูมิใจในอาชีพ
 • นิสัยร่าเริงเป็นกันเอง เป็นที่ประทับใจของทุกคน
 • เชี่ยวชาญไวยากรณ์สามารถสอนด้านอื่นนอกจากการสนทนาได้

"ทีมอาจารย์คุณภาพ" ที่ผ่านการรับรองจากเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของ NOVA

Almira
Almira
Almira Grace Ardines
Age:27

Almira

Rose
Rose
Rose May ann Iba-oc
Age:25

Rose

Lan
Lan
Lanie Galago
Age:26

Lan

Shane
Shane
Shane Clyde Bontilao
Age:20

Shane

เรียนภาษาอังกฤษทุกวัน 1 คาบ

เลือกผู้สอนภาษาอังกฤษได้ตามใจชอบ!

จุดแข็ง 3 ประการของ NOVA Online จุดแข็ง 3 ประการของ NOVA Online

 • บทเรียน

  NOVA Group การันตีด้วยความนิยมที่ถูกพูดถึงในฐานะ Best English School in Japan อีกทั้งประสบการณ์และผลงานจริงที่ผู้เรียนภาษา 99% พึงพอใจ! ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นระดับต้นหรือสูงก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้อย่างวางใจ

  more

 • ผู้สอน

  อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นมืออาชีพที่ผ่านการอบรม คัดเลือกและรับรองโดยหัวหน้าทีมผู้สอนชาวอังกฤษ ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพการสอนอย่างสม่ำเสมอ มั่นใจได้เลยว่าผู้สอนระดับแนวหน้ามาประจำการอยู่ที่นี่แล้ว

  more

 • บริการช่วยเหลือ

  เรามีทีมงานบริการดูแลและตอบทุกข้อสงสัย ตั้งแต่ก่อนสมัครเรียน จนถึงปรึกษาเรื่องบทเรียนเป็นภาษาไทย ดังนั้นถึงจะเป็นมือใหม่ก็ลงเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ไร้กังวล

  more

NOVA Quality

ได้รับการรับรองจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ NOVA ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

ผู้สอนของ NOVA Online ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากเทรนเนอร์เจ้าของภาษาของ NOVA มีเพียงผู้ที่ได้รับการรับรองจากเทรนเนอร์แล้วเท่านั้นที่จะกลายมาเป็นผู้สอนได้

photo photo

\ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวครั้งละ 25 นาที /

 • ทดลองเรียนฟรี
zoom step
zoom step

NOVA Online Skype Support

พิมพ์ "novaonline_info" ในช่องค้นหาและเพิ่มเป็นผู้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล

Add me to Skype+ novaonline_info

Facebook

ติดตามข่าวสารของทางสถาบัน หรือติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook

Facebook

ติดต่อสอบถาม

Tel
081-984-0609
02-094-8472
เวลาทำการ:จ. - ศ. 9:30-17:30
Mail
novaonline_info@nova-sea.co.th

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
PAGE TOP
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
02-094-8472
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA