Callan Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วย Callan Method

Callan Course

CALLAN METHOD ในรูปแบบออนไลน์

รู้จักกับ Callan Method

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันน่าทึ่ง จากที่ใช้เวลาเรียน 350 ชั่วโมงเพื่อสอบ Cambridge English : Preliminary English Test ผ่านแต่ 95% ของนักเรียนที่เรียนด้วย Callan Method สามารถสอบผ่านโดยใช้เวลาเพียง 80 ชั่วโมงเท่านั้น
ปัจจุบันวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศอังกฤษนี้ได้ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนสอนภาษามากกว่า 30 ประเทศ และที่ NOVA ของเรานี้ก็ได้ทำการสอนแบบหมั่นทวนซ้ำให้บ่อย ฝึกฝนให้ได้เต็มที่ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับปรุงฉบับล่าสุด

NOVA คือสถาบันเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตทำการสอนหลักสูตร CALLAN

\ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวครั้งละ 25 นาที /

 • NOVA Online

จุดเด่นของ Callan Method

 • ไม่มีเวลาคิดเป็นภาษาแม่
  แรกสุดผู้สอนจะพูดอย่างรวดเร็ว และต้องการคำตอบจากผู้เรียนในทันที เพื่อไม่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดกลับเป็นภาษาแม่ จึงช่วยพัฒนาความเร็วในการเข้าถึงคลังคำศัพท์ คำประสมและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • จดจำวิธีพูดที่ถูกต้อง
  เนื่องจากในเวลาเรียน ผู้เรียนต้องตอบเต็มประโยค ไม่ใช่ตอบแค่ YES หรือ NO จึงช่วยให้ซึมซับไวยากรณ์ที่ถูกต้องได้เองตามธรรมชาติ
 • เก่งเรื่องการใช้ Article
  ผู้เรียนจำเป็นต้องตอบคำถามโดยใช้ Article อย่าง a,the อย่างถูกต้อง จึงทำให้จดจำวิธีการใช้ที่ถูกต้องได้เมื่อมีการฝึกฝนวิธีการใช้ที่ถูกต้องบ่อยๆ
 • เก่งเรื่อง Tense ที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ
  Tense เช่น Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect สร้างความลำบากให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษมามาก แต่ในการเรียนที่นี่จะได้ทบทวนฝึกฝนวิธีการใช้ Tense จนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
 • สนทนาในชีวิตประจำวันได้ในระดับเจ้าของภาษา
  จากการที่สามารถใช้รูปย่ออย่าง I’m, You’re, wanna จะช่วยให้พูดคุยบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว

\ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวครั้งละ 25 นาที /

 • NOVA Online

จำนวนครั้งการเรียน

Stage จำนวนครั้ง TOEIC* ปริมาณคำศัพท์ที่ได้ ตัวอย่างบทเรียน
Stage 1 20 ครั้ง 10 - 300 253 Is this a boy?
Stage 2 20 ครั้ง 495 Can you see anything in this room?
Stage 3 20 ครั้ง 750 Do most people think work is a pleasant thing?
Stage 4 20 ครั้ง 300 - 350 959 What's the difference between"bring"and"take"?
Stage 5 30 ครั้ง 1222 Had you ever seen me before you came to this school?
Stage 6 30 ครั้ง 350 - 500 1480 Can you speak English as well as the teacher?
Stage 7 30 ครั้ง 1805 What do you suppose will happen to you in the future?
Stage 8 30 ครั้ง 500 - 800 2174 Why is a farmer never satisfied with the weather?
Stage 9 30 ครั้ง 2700 What do we mean by a person with a gentle nature?
Stage 10 30 ครั้ง 800 - 900 3316 Why does one resign from one's post?
Stage 11 30 ครั้ง 5059 Why is it so essential to revise all past work before an examination?
Stage 12 30 ครั้ง 900 -950 5621 What can we feel our blood doing when we put our finger on our pulse?
 • *คำนวณจากตัวเลขที่ได้มาจาก Callan School (1ครั้ง : 50 นาที) โดยที่ NOVA (1ครั้ง : 25 นาที)
 • *เวลาที่ใช้เรียนจะแตกต่างกันไปแล้วแต่คน
 • *ประมาณการคะแนน TOEIC เมื่อเรียนจบ Stage

มาตรฐานบทเรียนและผู้สอน

บทเรียนและผู้สอน

 • Point01
  กลุ่มผู้สอนได้รับการฝึกพิเศษโดยเทรนเนอร์ของ CALLAN จากประเทศอังกฤษ ดังนั้นผู้สอน Callan Method ต้องผ่านการอบรมก่อนจึงจะมาสอนได้
 • Point02
  ผู้เรียนสามารถใช้เว็บไซต์ทางการของ CALLAN METHOD เพื่อทบทวนบทเรียนได้ มีเพียงผู้เรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นจึงสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้
 • 講師写真

\ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวครั้งละ 25 นาที /

 • NOVA Online

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์ส จำนวน ครั้งละ ระยะเวลา ราคา
Callan : Monthly Plan 8 ครั้ง 25 นาที 31 วัน ฿1,520
16 ครั้ง ฿2,960
24 ครั้ง ฿4,320
32 ครั้ง ฿5,600
Callan : Tickets Plan 5 ครั้ง ฿875

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษีและค่าจัดส่ง)
Callan
(e-book)
฿350
หนังสือเรียน

จำเป็นต้องใช้หนังสือประกอบการเรียนแบบ e-book เล่มละ 350 บาท (1 เล่ม ต่อ 1 Stage) ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในค่าคอร์สเรียน แต่สามารถชำระเงินพร้อมค่าคอร์สเรียนได้
*หลังจากเรียนจบ Stage แรก ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการซื้อหนังสือสำหรับ Stage ถัดไปหรือไม่ใช้หนังสือ

หนังสือเรียน ราคา (รวมภาษีและค่าจัดส่ง)
Callan (e-book) ฿350
 • คอร์สเรียนแบบ Monthly Plan มีอายุ 31 วัน นับจากวันเริ่มต้นเรียน
 • คอร์สเรียนแบบ Tickets Plan มีอายุ 31 วัน นับจากวันที่ซื้อคอร์ส
 • กรณีที่ซื้อ Tickets Plan เพิ่ม อายุของ Tickets ที่เคยซื้อไว้จะถูกขยายเวลาออกไปเท่ากับ Tickets ที่ซื้อใหม่ (วันที่ซื้อนับเป็นวันแรกของคอร์สเรียน)
 • เฉพาะผู้เรียนที่ซื้อคอร์สเรียนแบบ Monthly Plan เท่านั้น ที่จะสามารถซื้อ Tickets Plan ของหลักสูตรนั้น ๆ เพิ่มได้
 • กรณีที่ผู้เรียนยกเลิกคอร์ส Monthly Plan จะมีผลทำให้ Tickets ที่คงเหลืออยู่หมดอายุโดยอัตโนมัติในเวลาเดียวกัน
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้สูงสุดตามจำนวนครั้งเรียนที่เหลืออยู่ โดยสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด 31 วัน
 • สามารถเรียนได้ไม่จำกัดครั้งต่อวัน
 • เวลาเรียนครั้งละ 25 นาที
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเริ่มเรียน 15 นาที
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน
       • กรณีที่ยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป หากทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียนทุก 2 ครั้ง จะนับว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง ดังนั้นหากต้องการยกเลิก/เปลี่ยนเวลาเรียน ต้องยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป จึงจะยังไม่ถือว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้งในทันที แต่จะมีผลในการยกเลิกครั้งที่ 2
       • กรณีที่ยกเลิกก่อนเวลาเรียนที่จองไว้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง หรือขาดเรียน จะถือว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง มีผลทันที
 • สามารถยกเลิก/เปลี่ยนเวลาเรียนได้ 1 ครั้ง ก่อนเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป และสามารถจองเรียนในวันอื่นได้ โดยไม่กระทบกับจำนวนครั้งเรียน แต่ถ้าหากยกเลิก 2 ครั้ง ทุก 2 ครั้งของการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน จะนับว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง
 • ไม่สามารถจองเรียนได้ในช่วงวันคริสต์มาส (24-25 ธ.ค.) ช่วงวันหยุดสิ้นปี (29 ธ.ค. - 3 ม.ค.) และในวันหยุดราชการของประเทศฟิลิปปินส์
 • ประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน จะมีการประกาศวันหยุดของโรงเรียนในเดือนถัดไปให้ทราบในหน้าสมาชิก

\ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวครั้งละ 25 นาที /

 • NOVA Online

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
PAGE TOP
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
02-094-8472
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA