Tel 081-984-0609 , 087-822-1919 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
menu
Facebook line

General English Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

General English Course คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน General English Course คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบออนไลน์ สบายๆ ในเวลาที่กำหนดได้กับ General English Course สามารถเลือกวิธีเรียนได้ 2 แบบในทุกครั้งที่จองเวลาเรียน และเป็นบทเรียนที่ปรับตามพัฒนาการของผู้เรียน

ควบคุมการพัฒนาได้ด้วยการจัดตารางเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานล่วงหน้า!

 • 01 จัดตารางเรียนล่วงหน้าได้ทั้งเดือน
 • 02 เรียนในเวลาที่สะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ต้องพบกับปัญหาว่า...ต้องเรียนคาบที่จองไว้ก่อนแล้วถึงจองครั้งต่อไปได้ เพราะว่าเราเปิดให้จองได้ทั้งเดือน แถมเปลี่ยนเวลาจองได้ด้วย นอกจากนี้ยังลงเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงเก่งได้แบบไม่มีสะดุด

เพิ่มทักษะการสื่อสารได้ด้วยวิธีเรียนพื้นฐาน 2 แบบ!

 • 01 Curriculum Lesson เรียนสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์!
 • 02 Free Conversation สนทนาหลากหลายตามใจ ไม่ต้องใช้หนังสือเรียน

สนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ไม่ใช้หนังสือเรียน

เลือกวิธีการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 2 แบบในทุกครั้งที่จองเวลาเรียน ทั้งเรียนวลีสนทนาภาษาอังกฤษตามบทเรียนในหนังสือ และสนทนาแบบฟรีสไตล์โดยไม่ใช้หนังสือ เพราะได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนไปตามใจจึงช่วยให้เก่งภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน

ระบบที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนอังกฤษพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด!

 • 01 ชาร์ตผลการเรียนออนไลน์ที่เข้าไปดูได้ตลอด
 • 02 บทเรียนที่ปรับตามพัฒนาการของผู้เรียน

บทเรียนพื้นฐานที่ปรับตามพัฒนาการของผู้เรียน

 • ผู้เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถเข้าไปดูผลการเรียนออนไลน์ของตนเองได้ตลอด หัวข้อการประเมินแบ่งเป็น "ไวยากรณ์" "คำศัพท์" "ความลื่นไหล" "การออกเสียง" "การฟัง" "ความกระตือรือร้น" ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถรู้จุดอ่อนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้
 • ผู้สอนจะปรับบทเรียนให้เข้ากับพัฒนาการของผู้เรียน แม้ว่าผู้สอนจะไม่ใช่คนเดิม แต่ก็จะสามารถเตรียมบทเรียนพื้นฐานที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนให้ได้

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน "Diplomat"

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน [Express Series] ใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานชุด "Diplomat" ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ NOVA ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อเน้นการสนทนาได้จริงโดยเฉพาะ


1 Set ประกอบด้วยหนังสือ, Workbook และไฟล์ Audio

โดย Level A และ B จะอยู่ในเซ็ตเดียวกันและแยกเป็นเซ็ตละ 1 Level ตั้งแต่ Level C ขึ้นไป

แบ่งเป็น 8 Level เพื่อการเริ่มต้นเรียนพื้นฐานในเลเวลที่เหมาะสม!

 • เก่งภาษาอังกฤษได้แบบครอบคลุมตั้งแต่สนทนากับเพื่อนไปจนถึงสนทนาด้านธุรกิจ
 • เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเฉลี่ย 60 ครั้งต่อ 1 Level
 • วัดระดับผู้เรียนในการเรียนครั้งแรก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในระดับที่เหมาะสม
 • เหมือนมีครูส่วนตัว คอยชี้จุดอ่อนและให้คำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
Level ระดับที่ต้องการ Level ระดับที่ต้องการ
Lv A สามารถพูดแนะนำตัว และกล่าวคำทักทาย สนทนาเบื้องต้นได้ Lv E สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์
Lv B สามารถนำคำศัพท์ง่ายๆ มาประยุกต์ใช้ได้ และตอบคำถามในบทสนทนาง่ายๆ ได้ Lv F สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น ตอบโต้แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ (เทียบเท่าภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น)
Lv C สามารถพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อน Lv G สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้แม้เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน
Lv D สามารถพูดสนทนาด้วยประโยคที่ยาวขึ้น และสื่อสารในสิ่งที่ตนเองคิดได้ Lv H สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

แบ่งเป็น 8 Level เพื่อการเริ่มต้นเรียนในเลเวลที่เหมาะสม!

 • เก่งภาษาอังกฤษได้แบบครอบคลุมตั้งแต่สนทนากับเพื่อนไปจนถึงสนทนาด้านธุรกิจ
 • เฉลี่ย 60 ครั้งต่อ 1 Level
 • วัดระดับผู้เรียนในการเรียนครั้งแรก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในระดับที่เหมาะสม
 • เหมือนมีครูส่วนตัว คอยชี้จุดอ่อนและให้คำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
Level ระดับที่ต้องการ Level ระดับที่ต้องการ
Lv A สามารถพูดแนะนำตัว และกล่าวคำทักทาย สนทนาเบื้องต้นได้ Lv E สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์
Lv B สามารถนำคำศัพท์ง่ายๆ มาประยุกต์ใช้ได้ และตอบคำถามในบทสนทนาง่ายๆ ได้ Lv F สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น ตอบโต้แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ (เทียบเท่าภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น)
Lv C สามารถพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อน Lv G สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้แม้เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน
Lv D สามารถพูดสนทนาด้วยประโยคที่ยาวขึ้น และสื่อสารในสิ่งที่ตนเองคิดได้ Lv H สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

ระดับความสามารถของภาษาอังกฤษพื้นฐานแต่ละ Level

ระดับความสามารถของภาษาอังกฤษพื้นฐานแต่ละ Level

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 Level
ระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในแต่ละอาชีพ
ระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในแต่ละอาชีพ

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบออนไลน์

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบออนไลน์

จำนวนคาบ เวลาเรียน อายุคอร์ส ราคา
4 คาบ คาบละ 50 นาที 1 เดือน ฿1,990
8 คาบ 2 เดือน ฿3,890
12 คาบ 3 เดือน ฿5,690
15 คาบ 3 เดือน ฿6,590
20 คาบ 4 เดือน ฿7,990
25 คาบ 5 เดือน ฿9,690
35 คาบ 6 เดือน ฿12,990
ยืดอายุคอร์สเรียน 1 คาบ นาน 1 เดือน ฿50

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษี)
Diplomat ฿350
(รูปแบบไฟล์ PDF)
หนังสือเรียน

ผู้เรียนที่ต้องการเรียนแบบเน้นพัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์ ขอแนะนำให้เรียนแบบ Curriculum Lesson โดยใช้หนังสือประกอบ ซึ่งจะมีค่าหนังสือเพิ่มเติม

*ผู้เรียนที่ต้องการเรียนแบบไม่ใช้หนังสือ เมื่อซื้อคอร์สแล้ว สามารถกดจองเรียนแบบ Free Conversation ได้เลย

หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษี)
Diplomat ฿350 (รูปแบบไฟล์ PDF)
ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน
ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน

อายุของคอร์สเรียนนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดคอร์ส โดยจะแบ่งเป็นระยะเวลาดังนี้

 • คอร์สเรียนแบบ 1 เดือน มีอายุ 30 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 2 เดือน มีอายุ 60 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 3 เดือน มีอายุ 90 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 4 เดือน มีอายุ 120 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 5 เดือน มีอายุ 150 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 6 เดือน มีอายุ 180 วัน
 • หากหมดอายุคอร์สแล้วยังมีจำนวนคาบเรียนเหลือ สามารถนำไปทบต่อได้ โดยมีค่าบริการคาบละ 50 บาท สามารถขยายอายุคอร์สได้ 1 เดือน
 • เวลาเรียนคาบละ 50 นาที (เรียน 25 นาที พัก 5 นาที และเรียนต่ออีก 25 นาที)
 • เฉพาะคอร์สเรียนสำหรับเด็กและคอร์สเรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เวลาเรียนคาบละ 25 นาที
 • สามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้สูงสุด 31 วัน ภายในอายุคอร์สเรียน
 • ใน 1 วัน สามารถเข้าเรียนกี่คาบก็ได้ (ตามจำนวนคาบเรียนที่ท่านซื้อไว้)
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเริ่มเรียน 15 นาที
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน
       • เมื่อทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน ทุก 2 ครั้ง คาบเรียนจะถูกหักไป 1 ครั้ง (เมื่อยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
       • แต่ถ้าหากยกเลิกก่อนเวลาเรียนที่จองไว้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง หรือขาดเรียน จะถูกหักครั้งเรียน 1 ครั้งทันที
 • ไม่สามารถจองเรียนได้ในช่วงวันคริสต์มาส (24-25 ธ.ค.) ช่วงวันหยุดสิ้นปี (29 ธ.ค. - 3 ม.ค.) และในวันหยุดราชการของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นวันหยุดของโรงเรียน
 • วันหยุดของโรงเรียนในเดือนถัดไป จะประกาศให้ทราบในหน้าสมาชิก ช่วงประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบวันหยุดของโรงเรียนในทุก ๆ เดือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการใช้ครั้งเรียน

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานกับ NOVA

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ของ NOVA เพื่อเน้นการสนทนาได้จริงโดยเฉพาะสามารถปรับตามพัฒนาการของผู้เรียน แม้ว่าผู้สอนจะไม่ใช่คนเดิม แต่สามารถเตรียมบทเรียนพื้นฐานที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนให้ได้ และสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้ ซึ่งแบ่งการเรียนเป็น 8 Level ที่ช่วยให้ผู้เรียนเก่งภาษาอังกฤษได้แบบครอบคลุมตั้งแต่การสนทนากับเพื่อนไปจนถึงการสนทนาด้านธุรกิจต่างๆ เหมือนมีครูส่วนตัวที่คอยให้คำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
ราคา
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
087-822-1919
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA