Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ตัวต่อตัว

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์กับ Nova

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับทาง NOVA Online สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แบ่งการเรียนเป็น 6 ระดับตั้งแต่ A~F (เทียบเท่าระดับ N5~N3) เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อเนื่องในราคาไม่แพง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาเลย และผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการทำงาน รวมถึงเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในการท่องเที่ยว

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่ม

เรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทุกท่านที่สถาบันสอนภาษา NOVA Online เป็นอาจารย์เจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่น! เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ตัวต่อตัวไม่ต้องแบ่งอาจารย์กับใคร เรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเข้มข้น ไขข้อข้องใจได้กระจ่าง โดยทางสถาบันสอนภาษาของเรามีการบันทึกและจัดการข้อมูลการเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเรียนกับอาจารย์ผู้สอนท่านใดก็เรียนได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ

 • พัฒนาการของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
 • ทดลองเรียนฟรี

หลักสูตรเฉพาะของNOVAมีทักษะ 6 อย่างเทียบเท่าระดับ N5~N3 ได้เมื่อเรียนครบ 260 ครั้ง!

มีเอกสารประกอบการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ให้ฟรี

แบ่งเป็น 6 Level เพื่อการเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเลเวลที่เหมาะสม!

 • เรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น!
 • ระดับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบ่งเป็น 6 ระดับตั้งแต่ A~F แต่ละระดับเรียน 50 ครั้ง (ระดับ A เรียน 12 ครั้ง)
 • ไม่เข้าใจฮิระงะนะ คะตะคะนะ หรือคันจิ ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นได้
 • ฝึกพูดวลีอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมเรียนการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วย
 • ระดับ A~C เป็นการเรียนบทสนทนาและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ระดับ D~F เรียนคำและวลีระดับสูงที่ใช้ในการทำงานหรือในข่าว

หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น

Level ระดับความยาก เทียบเท่า ระดับทักษะภาษาญี่ปุ่น ตัวอย่างบทเรียนภาษาญี่ปุ่น
A ขั้นต้น N5 พูดคุยเรื่องตนเองและครอบครัวได้ สั่งอาหารและถามราคาได้ ~です。/ではありません。
いくらですか?
B ทักทาย สนทนากับคนรู้จัก ถามถึงแผนช่วงวันหยุดหรือสุดสัปดาห์ และความเห็นของอีกฝ่ายได้ よく/たまに/あまり…
どうですか?/~したいですか?
C N4 สนทนาทางโทรศัพท์ บอกอาการป่วยได้ เล่าเรื่องงานและความเป็นมาได้ ~なんですが、~お願いします。
~した。/~でした。
D ขั้นกลาง บอกนัดและยกเลิกนัด บอกความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ สื่อสารที่โรงแรม หรือด่านศุลกากรได้ もし~なら~する。
~だし、~です。
E N3 นำเสนอแผนงาน แจ้งปัญหา คาดเดาและเรียกร้องการชดเชยได้ ~すべきです。
~なのかな。/~だろう。
F ร้องขออย่างสุภาพ เจรจาต่อรองโดยแจ้งข้อเสนอหรือเงื่อนไขได้ โต้แย้งความเห็นที่แตกต่างได้ 無理は承知の上ですが…
恐れ入りますが~していただけませんでしょうか。
Level ระดับความยาก เทียบเท่า ระดับทักษะภาษาญี่ปุ่น ตัวอย่างบทเรียนภาษาญี่ปุ่น
A ขั้นต้น N5 พูดคุยเรื่องตนเองและครอบครัวได้ สั่งอาหารและถามราคาได้ ~です。/ではありません。
いくらですか?
B ทักทาย สนทนากับคนรู้จัก ถามถึงแผนช่วงวันหยุดหรือสุดสัปดาห์ และความเห็นของอีกฝ่ายได้ よく/たまに/あまり…
どうですか?/~したいですか?
C N4 สนทนาทางโทรศัพท์ บอกอาการป่วยได้ เล่าเรื่องงานและความเป็นมาได้ ~なんですが、~お願いします。
~した。/~でした。
D ขั้นกลาง บอกนัดและยกเลิกนัด บอกความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ สื่อสารที่โรงแรม หรือด่านศุลกากรได้ もし~なら~する。
~だし、~です。
E N3 นำเสนอแผนงาน แจ้งปัญหา คาดเดาและเรียกร้องการชดเชยได้ ~すべきです。
~なのかな。/~だろう。
F ร้องขออย่างสุภาพ เจรจาต่อรองโดยแจ้งข้อเสนอหรือเงื่อนไขได้ โต้แย้งความเห็นที่แตกต่างได้ 無理は承知の上ですが…
恐れ入りますが~していただけませんでしょうか。

ตัวอย่างหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น


 • ระดับ A

 • ระดับ B

 • ระดับ C
ผู้เรียนจะได้รับเอกสารสรุปเนื้อหาและคำศัพท์น่ารู้จากผู้สอนผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบของ pdf เมื่อเรียนจบในทุกๆ บทเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทดลองเรียนฟรี

ราคา Tickets courseเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์อย่างเป็นระบบ คุ้มค่าทุกครั้ง

จองตารางเรียนภาษาญี่ปุ่นล่วงหน้าได้ 1 เดือน

เรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวครั้งละ 25 นาที จองคอร์สเรียนออนไลน์ได้ตามจำนวนครั้งที่ซื้อ และสามารถวางตารางเรียนล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาไหน เรียนผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ได้ง่ายๆ

คอร์ส จำนวนครั้ง ระยะเวลา ราคา
Monthly 4 4 ครั้ง 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนซึ่งผู้เรียนกำหนดได้ตอนซื้อคอร์ส(ระบบจะเพิ่มจำนวนครั้งตามแพ็กเกจที่ท่านซื้อทุกเดือนตามอัตโนมัติ) ฿1,560
Monthly 8 8 ครั้ง ฿3,080
Monthly 12 12 ครั้ง ฿4,560
Monthly 20 20 ครั้ง ฿7,400

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

 • คอร์สเรียนแบบ Monthly Plan มีอายุ 31 วัน นับจากวันเริ่มต้นเรียน
 • คอร์สเรียนแบบ Tickets Plan มีอายุ 31 วัน นับจากวันที่ซื้อคอร์ส
 • กรณีที่ซื้อ Tickets Plan เพิ่ม อายุของ Tickets ที่เคยซื้อไว้จะถูกขยายเวลาออกไปเท่ากับ Tickets ที่ซื้อใหม่ (วันที่ซื้อนับเป็นวันแรกของคอร์สเรียน)
 • เฉพาะผู้เรียนที่ซื้อคอร์สเรียนแบบ Monthly Plan เท่านั้น ที่จะสามารถซื้อ Tickets Plan ของหลักสูตรนั้น ๆ เพิ่มได้
 • กรณีที่ผู้เรียนยกเลิกคอร์ส Monthly Plan จะมีผลทำให้ Tickets ที่คงเหลืออยู่หมดอายุโดยอัตโนมัติในเวลาเดียวกัน
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้สูงสุดตามจำนวนครั้งเรียนที่เหลืออยู่ โดยสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด 31 วัน
 • สามารถเรียนได้ไม่จำกัดครั้งต่อวัน
 • เวลาเรียนครั้งละ 25 นาที
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเริ่มเรียน 15 นาที
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน
       • กรณีที่ยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป หากทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียนทุก 2 ครั้ง จะนับว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง ดังนั้นหากต้องการยกเลิก/เปลี่ยนเวลาเรียน ต้องยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป จึงจะยังไม่ถือว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้งในทันที แต่จะมีผลในการยกเลิกครั้งที่ 2
       • กรณีที่ยกเลิกก่อนเวลาเรียนที่จองไว้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง หรือขาดเรียน จะถือว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง มีผลทันที
 • สามารถยกเลิก/เปลี่ยนเวลาเรียนได้ 1 ครั้ง ก่อนเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป และสามารถจองเรียนในวันอื่นได้ โดยไม่กระทบกับจำนวนครั้งเรียน แต่ถ้าหากยกเลิก 2 ครั้ง ทุก 2 ครั้งของการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน จะนับว่าได้ใช้ครั้งเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง
 • ไม่สามารถจองเรียนได้ในช่วงวันคริสต์มาส (24-25 ธ.ค.) ช่วงวันหยุดสิ้นปี (29 ธ.ค. - 3 ม.ค.) และในวันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่น
 • ประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน จะมีการประกาศวันหยุดของโรงเรียนในเดือนถัดไปให้ทราบในหน้าสมาชิก

หลักสูตรเรียนแบบกลุ่ม

คอร์ส ระดับ ระดับขั้น จำนวนบทเรียน
คอร์สเรียนสนทนา ระดับต้น 1 24 บทเรียน
2 24 บทเรียน
3 24 บทเรียน
ระดับกลาง 1 24 บทเรียน
2 24 บทเรียน
3 24 บทเรียน
ระดับสูง 1 24 บทเรียน
2 24 บทเรียน
3 24 บทเรียน
คอร์สเตรียมสอบวัดระดับ N5 1 24 บทเรียน
2 24 บทเรียน
3 24 บทเรียน
N4 1 24 บทเรียน
2 24 บทเรียน
3 24 บทเรียน

※ แต่ละระดับใช้เวลาเรียนประมาณ 1.5 - 3 เดือน

※ คอร์สเรียนสนทนาราคา 9,900 บาท

※ คอร์สเตรียมสอบราคา 12,000 บาท

※ ราคาด้านบนเป็นราคาต่อคอร์ส

※ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%


ผู้เรียนที่สนใจคอร์สเรียน สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้เลย!

 • ทดลองเรียนฟรี

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
PAGE TOP
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
02-094-8472
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA