Tel 081-984-0609 , 087-822-1919 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
menu
Facebook line

Kids Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก อายุ 3 - 12 ปี

เรียน「คอร์สสอนภาษาอังกษสำหรับเด็ก」ได้ที่บ้าน

เรียน「คอร์สสอนภาษาอังกษสำหรับเด็ก」ได้ที่บ้าน

พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ปัญหา!
เพียงเตรียม 2 สิ่งด้านล่างนี้ แล้ววางใจให้เราดูแล

① อินเทอร์เน็ตที่เสถียร
② บรรยากาศที่ชวนให้เด็กๆมีสมาธิ

เด็กๆ สามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัวซึ่งมาจากประสบการณ์ในการสอนของสถาบัน NOVA กับ Kids Course ทางเรามีแพ็กเกจสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กให้เลือกเรียนตามที่เหมาะกับพัฒนาการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กรูปแบบใหม่ ทั้งเทคนิคและวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความสนุกสนานและได้พัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อมกัน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆ จาก PC Tablet และ Smartphone

01. ห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

ห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

ติดต่อสอบถาม โทร.081-984-0609/087-822-1919
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)

ติดต่อสอบถาม โทร.081-984-0609/087-822-1919 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)

FaceBook Line Phone

\ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที/

หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)
เด็กๆ ชอบเรียนภาษาอังกฤษ
เพราะสนุกจึงเรียนได้ต่อเนื่อง
เด็ก ๆ ชื่นชอบภาษาอังกฤษ

02. จุดเด่นคอร์สเรียนภาษา NOVA Online

เคล็ดลับที่ช่วยให้เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้จริง!

เด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัวซึ่งมาจากประสบการณ์ในการสอนของสถาบัน NOVA! คอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และเด็กๆ ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมอีกด้วย

POINT 1 ▷▷▷ สื่อการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะของ NOVA Online POINT 1 ▷▷▷ สื่อการสอน
เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยสื่อการสอนเฉพาะของ NOVA Online ที่เน้นสร้างทักษะพื้นฐานและการนำไปใช้ได้จริง

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ NOVA Online ช่วยพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งยังสร้างทักษะการสื่อสารและความรู้รอบตัวผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ สนใจ นอกจากจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมด้วย

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

POINT 2 ▷▷▷ เรียนรู้วิธีการออกเสียงตามหลักโฟนิกส์เต็มรูปแบบ POINT 2 ▷▷▷ การออกเสียง
โฟนิกส์ วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแสนเข้มข้น

โฟนิกส์คือ วิธีการเรียน "กฎความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร" ที่เรียนกันในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะ "วิธีการท่องจำ" ด้วยการเขียนและสะกดคำศัพท์ไม่ช่วยให้เด็กรู้จักการประยุกต์ใช้ แต่วิธีการเรียนรู้ตามหลัก "โฟนิกส์" จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านคำศัพท์ที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการปูทักษะพื้นฐานทั้งสี่อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา
※สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจะแสดงขึ้นบนหน้าจอเวลาเรียน

วิธีการเรียนการสอนตามหลักโฟนิกส์

POINT 3 ▷▷▷ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามระดับทักษะ POINT 3 ▷▷▷ หลักสูตร
แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ

ที่ NOVA Online แบ่งหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กออกเป็นทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับเด็กๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างเด็กอนุบาล ไปจนถึงเด็กโต/ประถมปลาย หรือเด็กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบ่งตามเลเวล

หลักสูตร Kids Course เหมาะกับผู้เรียนอายุ 3-12 ปี (อ.1 - ป.6)

หลักสูตร Kids Course เหมาะกับผู้เรียนอายุ 3-12 ปี (อ.1 - ป.6)

หลักสูตร Kids Course
และระยะเวลาการเข้าเรียน

Step1: DEMO Lesson ทดลองเรียน

ช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นวิธีเรียนจริงก่อนตัดสินใจและให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัสบรรยากาศในคาบเรียน

Step2: Level Check วัดระดับ

หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว คาบแรกที่เข้าเรียน อาจารย์จะวัดระดับภาษาให้โดยละเอียด
เพื่อที่ในคาบเรียนต่อ ๆ ไป จะได้เริ่มเรียนในเลเวลที่ตรงกับความสามารถจริงของพวกเขา

Step3: Start Lesson! เริ่มเรียน

เด็ก ๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างสนุกสนาน ได้ทักษะการสื่อสารเต็ม ๆ !

หลักสูตร Kids Course และระยะเวลาการเข้าเรียน

Step1: DEMO Lesson ทดลองเรียน

ช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นวิธีเรียนจริงก่อนตัดสินใจและให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัสบรรยากาศในคาบเรียน

Step2: Level Check วัดระดับ

หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว คาบแรกที่เข้าเรียน อาจารย์จะวัดระดับภาษาให้โดยละเอียด
เพื่อที่ในคาบเรียนต่อ ๆ ไป จะได้เริ่มเรียนในเลเวลที่ตรงกับความสามารถจริงของพวกเขา

Step3: Start Lesson! เริ่มเรียน

เด็ก ๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างสนุกสนาน ได้ทักษะการสื่อสารเต็ม ๆ !

Levels หนังสือที่ใช้ จำนวนบทเรียน จำนวนคาบเรียน
Kinder Kinder 24 บท ประมาณ 50 คาบ
Class 5 Level 2 24 บท ประมาณ 50 คาบ
Class 4 Level 3 24 บท ประมาณ 50 คาบ
Class 3 Level 4 24 บท ประมาณ 50 คาบ

เมื่อเรียนจบแล้วขึ้นสู่คอร์สเด็กโต General English / Callan Course
※Kids Course คาบเรียนละ 25 นาที

POINT 4 ▷▷▷ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต/น้องๆที่จบ Kids Course POINT 4 ▷▷▷ สำหรับเด็กโต
สำหรับน้องม.ต้น-ม.ปลาย และเด็กๆ ที่เรียนจบเลเวลสูงสุดของ Kids Course

สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป / น้องๆ ที่เรียนจบจากคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือน้องๆ ที่วัดระดับแล้วมีความสามารถสูงกว่าที่จะเรียนในคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก สามารถเริ่มเรียนในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ได้เลย โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินระดับความสามารถของผู้เรียนในคาบแรก หากน้องๆ เก่งมาก ก็สามารถข้ามไปเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้ในทันที!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนะนำ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook Line Phone

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

 • ทดลองเรียน ทดลองเรียน
หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)

03. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เริ่มต้นพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ จากสัปดาห์ละครั้ง

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก ๆ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่สะดวก มีให้เลือกทั้งแพ็กเกจแบบตามจำนวนครั้งและแบบรายเดือน

เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้ 2 สไตล์

★แพ็กเกจ Tickets Plan

แพ็กเกจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่สามารถเลือกเรียนในวันและเวลาที่สะดวกได้ตามจำนวนครั้งที่ซื้อ สามารถจองคาบเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเรียน 15 นาที และสามารถเลือกผู้สอนภาษาได้ทุกครั้งที่เรียน

★แพ็กเกจ Fixed Plan

แพ็กเกจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กรายเดือนแสนสะดวก ที่สามารถกำหนดวันและเวลาที่ต้องการเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ตั้งแต่ครั้งแรก หลังจากนั้นระบบจะทำการจองวันและเวลาเรียนของทั้งเดือนให้โดยอัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า 2 วันทำการขึ้นไป เพื่อดำเนินการในระบบ

*เงื่อนไขของจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนจะแตกต่างกันไปตามแพ็กเกจ กรุณาตรวจสอบที่เงื่อนไขเกี่ยวกับการจองและยกเลิกเวลาเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

Counseling ให้คำแนะนำในการพัฒนา

Counseling

วิเคราะห์ - ให้คำแนะนำในการพัฒนาแบบ
ส่วนตัวจากติวเตอร์ชาวไทย
แม้เรียนออนไลน์ก็ไม่ต่างกับไปเรียนที่
สถาบันสอนภาษาจริงๆ

Counseling ให้คำแนะนำในการพัฒนา

Counseling

วิเคราะห์ - ให้คำแนะนำในการพัฒนาแบบ
ส่วนตัวจากติวเตอร์ชาวไทย
แม้เรียนออนไลน์ก็ไม่ต่างกับไปเรียนที่
สถาบันสอนภาษาจริงๆ

โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษา โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook Line Phone

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

 • ทดลองเรียน ทดลองเรียน
หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

course photoแพ็กเกจ Kids Fixed Plan (ไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

course photoแพ็กเกจ Kids Fixed Plan (ไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบบสม่ำเสมอที่สามารถปรับเปลี่ยนวันเวลาเรียนได้ จึงเหมาะกับเด็ก ๆ ที่มีตารางเวลารัดตัว

*หากชำระค่าเรียนหลังวันที่ 1 เป็นต้นไป จำเป็นต้องชำระค่าเรียนควบ 2 เดือน
ค่าเรียนเดือนที่ 1: คำนวณเป็นรายครั้ง ตามจำนวนคาบที่สามารถจองได้
ค่าเรียนเดือนที่ 2: ชำระเต็มเดือนตามแพ็กเกจที่เลือก

จำนวนคาบ เวลาเรียน อายุคอร์ส ราคา
4 คาบ คาบละ 25 นาที 1 เดือน ฿1,390
8 คาบ ฿2,490
12 คาบ ฿3,490

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

 • ระบบจะทำการจองวันและเวลาเรียนตามที่ท่านเลือกไว้ในครั้งแรกให้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งเดือน
 • ท่านสามารถตรวจสอบวันหยุดของโรงเรียนได้จากหน้าสมาชิก
 • ท่านสามารถขอเรียนชดเชยภายในเดือนเดียวกันได้
 • หากต้องการยกเลิกคาบเรียน กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า 2 วันทำการขึ้นไป เพื่อดำเนินการในระบบ เนื่องจากผู้เรียน Fixed Plan ไม่สามารถกดยกเลิกคาบเรียนด้วยตัวเองได้ พร้อมกันนั้นต้องแจ้งวันและเวลาที่ท่านต้องการเรียนทดแทนผ่านทางอีเมลหรือไลน์
  *จำนวนครั้งที่สามารถยกเลิกได้มีความแตกต่างไปตามแพ็กเกจที่เรียน ดังนี้
  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ยกเลิกได้สูงสุดเดือนละ 1 ครั้ง
  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ยกเลิกได้สูงสุดเดือนละ 2 ครั้ง
  เรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ยกเลิกได้สูงสุดเดือนละ 3 ครั้ง
 • กรณีที่ท่านชำระผ่านระบบ Paypal ระบบจะนับวันที่ชำระเงินเข้ามาครั้งแรกเป็นวันที่ชำระเงินประจำรอบถัดไป และระบบจะตัดเงินในวันที่นั้นๆ ของเดือนโดยอัตโนมัติ
 • จะมีการประเมินระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในการเรียนครั้งแรก และหลังจากทราบผลการประเมินแล้วทีมงานจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้แจ้งไว้

course photoแพ็กเกจ Tickets Plan สามารถเลือกวันและเวลาเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระ

แพ็กเกจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เหมาะกับผู้ปกครองที่ต้องการความยืดหยุ่น สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามจำนวนครั้งที่สมัคร

จำนวนคาบ เวลาเรียน อายุคอร์ส ราคา
16 คาบ คาบละ 25 นาที 3 เดือน ฿4,990
20 คาบ 3 เดือน ฿5,990
24 คาบ 4 เดือน ฿6,790
32 คาบ 4 เดือน ฿7,990
ยืดอายุคอร์สเรียน 1 คาบ นาน 1 เดือน ฿50

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

อายุของคอร์สเรียนนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดคอร์ส โดยจะแบ่งเป็นระยะเวลาดังนี้

 • คอร์สเรียนแบบ 1 เดือน มีอายุ 30 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 2 เดือน มีอายุ 60 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 3 เดือน มีอายุ 90 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 4 เดือน มีอายุ 120 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 5 เดือน มีอายุ 150 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 6 เดือน มีอายุ 180 วัน
 • หากหมดอายุคอร์สแล้วยังมีจำนวนคาบเรียนเหลือ สามารถนำไปทบต่อได้ โดยมีค่าบริการคาบละ 50 บาท สามารถขยายอายุคอร์สได้ 1 เดือน
 • เวลาเรียนคาบละ 50 นาที (เรียน 25 นาที พัก 5 นาที และเรียนต่ออีก 25 นาที)
 • เฉพาะคอร์สเรียนสำหรับเด็กและคอร์สเรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เวลาเรียนคาบละ 25 นาที
 • สามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้สูงสุด 31 วัน ภายในอายุคอร์สเรียน
 • ใน 1 วัน สามารถเข้าเรียนกี่คาบก็ได้ (ตามจำนวนคาบเรียนที่ท่านซื้อไว้)
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเริ่มเรียน 15 นาที
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน
       • เมื่อทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน ทุก 2 ครั้ง คาบเรียนจะถูกหักไป 1 ครั้ง (เมื่อยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
       • แต่ถ้าหากยกเลิกก่อนเวลาเรียนที่จองไว้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง หรือขาดเรียน จะถูกหักครั้งเรียน 1 ครั้งทันที
 • ไม่สามารถจองเรียนได้ในช่วงวันคริสต์มาส (24-25 ธ.ค.) ช่วงวันหยุดสิ้นปี (29 ธ.ค. - 3 ม.ค.) และในวันหยุดราชการของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นวันหยุดของโรงเรียน
 • วันหยุดของโรงเรียนในเดือนถัดไป จะประกาศให้ทราบในหน้าสมาชิก ช่วงประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบวันหยุดของโรงเรียนในทุก ๆ เดือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการใช้ครั้งเรียน
หนังสือเรียน ราคา (รวมภาษีและค่าจัดส่ง)
หนังสือเรียนสำหรับคอร์สเด็ก ฿800
หนังสือเรียนสำหรับคอร์สเด็ก ฿350
(รูปแบบไฟล์ PDF)
หนังสือเรียน

ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ของ NOVA Online ในการเรียน Kids course

หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษีและค่าจัดส่ง)
หนังสือเรียนสำหรับคอร์สเด็ก ฿800
หนังสือเรียนสำหรับคอร์สเด็ก ฿350
(รูปแบบไฟล์ PDF)
หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)
ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน
ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook Line Phone

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

 • ทดลองเรียน ทดลองเรียน
หน้าหลัก (ทำไมต้อง NOVA?)

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็ก
(Kids Course) กับ NOVA

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์รูปแบบใหม่สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี เรียนกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ที่ NOVA Online สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีวิธีการสอนเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร กับบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อและจำเจอีกต่อไป โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นความสนุกสนาน ที่สำคัญผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่สะดวก โดยมีให้เลือกทั้งแพ็กเกจแบบตามจำนวนครั้งและแบบรายเดือน เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้จริง นอกจากจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว เด็กๆ ยังได้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมด้วย

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
ราคา
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
087-822-1919
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA