Tel 081-984-0609 , 087-822-1919 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
menu
Facebook line

Business Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

Business Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

banner business course banner business course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เหมาะกับผู้เรียนที่มีความสามารถเทียบเท่า TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

Executive Business Course

Executive Business Course

Business situational course เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างครอบคลุม จบทั้งหลักสูตรใน 100 คาบเรียน 4 หัวข้อบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่อัดแน่นด้วยบทเรียนคุณภาพเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านการทำงาน

 • - Getting Started ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐานศึกษาข้อมูลขั้นต้นในการทำงาน
  - Everyday Business ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นกลางที่มีการเรียนถึง 3 ระดับ
  - Special Assignments การเรียนรู้ในลักษณะลงมือทำผ่านการจำลองเหตุการณ์
  - Business Issues วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในองค์กร

หนังสือเรียน "Executive Series"

หนังสือเรียน [Express Series] หนังสือเรียนชุด Executive Series เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของสถาบันสอนภาษา NOVA โดยเฉพาะ ซึ่งได้มัดรวมชุดความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจไว้แล้วอย่างครบถ้วน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการต่อรองและการออกความเห็นตอบโต้กับผู้อื่น การคิดและมองอย่างรอบด้าน รวมทั้งการบริหารขั้นพื้นฐาน ทำให้มีความรู้ติดตัวผ่านการเรียนในคาบเรียน อีกทั้งเมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว ก็ยังสามารถทบทวนศึกษาจากหนังสือเรียนได้ด้วย โดย 1 ชุดประกอบด้วยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และ CD ประกอบการเรียน

บทเรียนเด่นของหลักสูตร Executive Business Course

บทเรียนเด่นของหลักสูตร Executive Business Course

การทักทาย แนะนำองค์กร มารยาททางธุรกิจ การเขียนอีเมล การนัดหมายทางธุรกิจ การพูดคุยเรื่องธุรกิจ การประชุม การพัฒนาสินค้า การระดมความคิด กลยุทธ์ทางการตลาด การลงทุน การค้าเสรี ความรับผิดชอบในฐานะองค์กร การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

หลักสูตร Executive Business เรียนจบทั้งหลักสูตรได้ใน 100 คาบเรียน

หลักสูตร Executive Business เรียนจบทั้งหลักสูตรได้ใน 100 คาบเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจของ NOVA โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งจบระดับสูง โดยทั้งหมดนี้สามารถจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ได้ใน 100 คาบเรียน

banner business course

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ตารางค่าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บทเรียน เวลาเรียน จำนวนคาบ ราคา
Getting Started คาบละ 50 นาที
(แต่ละคอร์สมีอายุ 3 เดือน)
12 ฿6,600
Everyday Business 1 10 ฿6,600
Everyday Business 2 10 ฿6,600
Everyday Business 3 12 ฿6,600
Special Assignments 1 16 ฿8,800
Special Assignments 2 16 ฿8,800
Business Issues 1 12 ฿7,200
Business Issues 2 12 ฿7,200
ยืดอายุคอร์สเรียน 1 คาบ นาน 1 เดือน ฿50

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ※เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ ครั้งละ 50 นาที
  ※เลือกเรียนผ่าน ZOOM ได้

อายุของคอร์สเรียนนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดคอร์ส โดยจะแบ่งเป็นระยะเวลาดังนี้

 • คอร์สเรียนแบบ 1 เดือน มีอายุ 30 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 2 เดือน มีอายุ 60 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 3 เดือน มีอายุ 90 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 4 เดือน มีอายุ 120 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 5 เดือน มีอายุ 150 วัน
 • คอร์สเรียนแบบ 6 เดือน มีอายุ 180 วัน
 • หากหมดอายุคอร์สแล้วยังมีจำนวนคาบเรียนเหลือ สามารถนำไปทบต่อได้ โดยมีค่าบริการคาบละ 50 บาท สามารถขยายอายุคอร์สได้ 1 เดือน
 • เวลาเรียนคาบละ 50 นาที (เรียน 25 นาที พัก 5 นาที และเรียนต่ออีก 25 นาที)
 • เฉพาะคอร์สเรียนสำหรับเด็กและคอร์สเรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เวลาเรียนคาบละ 25 นาที
 • สามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้สูงสุด 31 วัน ภายในอายุคอร์สเรียน
 • ใน 1 วัน สามารถเข้าเรียนกี่คาบก็ได้ (ตามจำนวนคาบเรียนที่ท่านซื้อไว้)
 • ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนได้จนถึงก่อนเวลาเริ่มเรียน 15 นาที
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน
       • เมื่อทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน ทุก 2 ครั้ง คาบเรียนจะถูกหักไป 1 ครั้ง (เมื่อยกเลิกก่อนถึงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
       • แต่ถ้าหากยกเลิกก่อนเวลาเรียนที่จองไว้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง หรือขาดเรียน จะถูกหักครั้งเรียน 1 ครั้งทันที
 • ไม่สามารถจองเรียนได้ในช่วงวันคริสต์มาส (24-25 ธ.ค.) ช่วงวันหยุดสิ้นปี (29 ธ.ค. - 3 ม.ค.) และในวันหยุดราชการของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นวันหยุดของโรงเรียน
 • วันหยุดของโรงเรียนในเดือนถัดไป จะประกาศให้ทราบในหน้าสมาชิก ช่วงประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบวันหยุดของโรงเรียนในทุก ๆ เดือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการใช้ครั้งเรียน
หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษี)
Executive Business 1 ฿350
(รูปแบบ PDF)
Executive Business 2 ฿350
(รูปแบบ PDF)
หนังสือเรียน

ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือเรียนในการเรียน
Business Course

หนังสือเรียน ราคา
(รวมภาษี)
Executive Business 1 ฿350
(รูปแบบ PDF)
Executive Business 2 ฿350
(รูปแบบ PDF)

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน
ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
ราคา
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
087-822-1919
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA