menu

Business Course : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

banner business course banner business course

Business course

Business situational course เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างครอบคลุม จบทั้งหลักสูตรใน 100 คาบเรียน 4 หัวข้อบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่อัดแน่นด้วยบทเรียนคุณภาพเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านการทำงาน

 • - Getting Started ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐานศึกษาข้อมูลขั้นต้นในการทำงาน
  - Everyday Business ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นกลางที่มีการเรียนถึง 3 ระดับ
  - Special Assignments การเรียนรู้ในลักษณะลงมือทำผ่านการจำลองเหตุการณ์
  - Business Issues วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในองค์กร

หนังสือเรียน "Executive Series"

หนังสือเรียน [Express Series] หนังสือเรียนชุด Executive Series เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของสถาบันสอนภาษา NOVA โดยเฉพาะ ซึ่งได้มัดรวมชุดความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจไว้แล้วอย่างครบถ้วน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการต่อรองและการออกความเห็นตอบโต้กับผู้อื่น การคิดและมองอย่างรอบด้าน รวมทั้งการบริหารขั้นพื้นฐาน ทำให้มีความรู้ติดตัวผ่านการเรียนในคาบเรียน อีกทั้งเมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว ก็ยังสามารถทบทวนศึกษาจากหนังสือเรียนได้ด้วย โดย 1 ชุดประกอบด้วยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และ CD ประกอบการเรียน

บทเรียนเด่นของหลักสูตร Executive Business Course

การทักทาย แนะนำองค์กร มารยาททางธุรกิจ การเขียนอีเมล การนัดหมายทางธุรกิจ การพูดคุยเรื่องธุรกิจ การประชุม การพัฒนาสินค้า การระดมความคิด กลยุทธ์ทางการตลาด การลงทุน การค้าเสรี ความรับผิดชอบในฐานะองค์กร การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

หลักสูตร Executive Business English เรียนจบทั้งหลักสูตรได้ใน 100 คาบเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจของ NOVA โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งจบระดับสูง โดยทั้งหมดนี้สามารถจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ได้ใน 100 คาบเรียน


บทเรียน เวลาเรียน จำนวนครั้ง ราคา
Getting started คาบละ 50 นาที 12 ฿6,600
Everyday Business 1 10 ฿6,600
Everyday Business 2 10 ฿6,600
Everyday Business 3 12 ฿6,600
Special Assignments 1 16 ฿8,800
Special Assignments 2 16 ฿8,800
Business Issues 1 12 ฿7,200
Business Issues 2 12 ฿7,200
ยืดอายุคอร์สเรียน 1 ครั้ง นาน 1 เดือน ฿50

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ราคาคอร์สเรียนตัวต่อตัว
*ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • * เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ ครั้งละ 50 นาที
  * เลือกครูผู้สอนและจองเวลาเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  * จองได้จนถึงก่อนเวลาเรียนล่วงหน้า 15 นาที
  * สามารถเปิดคอร์สได้เลย หลังการสมัครและชำระค่าคอร์สเรียน
  * คอร์สเรียนมีอายุ 2 เดือน นับจากวันที่เปิดคอร์ส
  * เรียนผ่าน ZOOM เลือกได้ระหว่างเรียนที่สถาบัน หรือ เรียนออนไลน์
  * สามารถยกเลิกคาบเรียนได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก
  [เรียนที่สถาบัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คนละ 500 บาทต่อเดือน]
หนังสือเรียน ราคา (รวมภาษีและค่าจัดส่ง)
Executive Business 1 ฿1,500฿1,250
Executive Business 2 ฿1,500฿1,250
หนังสือเรียน

ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือเรียนในการเรียน Business Course

หนังสือเรียน ราคา (รวมภาษีและค่าจัดส่ง)
Executive Business 1 ฿1,500฿1,250
Executive Business 2 ฿1,500฿1,250

\ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวครั้งละ 25 นาที /

ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน
ค่าเรียนผ่อนได้นาน 4-10 เดือน

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
PAGE TOP
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
02-094-8472
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA