Tel 081-984-0609 , 02-094-8472 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
menu
mail phone

ทดลองเรียน

ทดลองได้แล้ววันนี้! คอร์สทดลองเรียนฟรี

คอร์สทดลองเรียนฟรี

ทดลองเรียนครั้งละ 150 บาท
ทดลองฟรี! เมื่อซื้อคอร์สทันทีหลังทดลอง 7 วัน

*สำหรับผู้เรียนที่ติดต่อซื้อคอร์สเรียนภายใน 7 วันหลังจากทดลองเรียน จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ (150 บาท)
*สำหรับผู้ที่จองเวลาทดลองเรียนแล้วยกเลิกก่อนเวลาเรียนไม่ถึง 2 ชม. หรือไม่เข้าเรียนในเวลาที่จองไว้ สถาบันต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 150 บาทด้วยเช่นกัน

สมัครคอร์สทดลองเรียน

สมัครคอร์สทดลองเรียน

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นด้านล่างให้ครบถ้วน และลงทะเบียนเป็นสมาชิก NOVA Online เพื่อจองเวลาทดลองเรียนในหน้าเว็บไซต์สมาชิก
(*คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนหลังจากการสมัครคอร์สทดลองเรียนจนถึงเริ่มการทดลองเรียน

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกฟรี


*ไม่แนะนำให้ใช้ hotmail ในการสมัคร
*Password จะถูกส่งไปยังอีเมลที่กรอกไว้ กรุณาตรวจสอบตัวสะกดก่อนลงทะเบียน

*เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกจะเป็น Password ในการเข้าสู่ระบบ


*กรุณาอ่านและยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนตัวด้านล่าง
NOVA Online ยิ่งฟัง ยิ่งพูด ยิ่งได้ NOVA Online ยิ่งฟัง ยิ่งพูด ยิ่งได้

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
สถานศึกษา
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
02-094-8472
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA