Tel 081-984-0609 , 02-094-8472 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
menu
mail phone

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของคนไทย
ปัญหาที่ควรแก้ไขให้ตรงจุด

Thailand: Very low proficiency
#89 of 100 countries/regions
#7/8 of 8 countries in ASEAN

จากสถิติการวัดและประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยเปรียบเทียบกับต่างชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน (EF English Proficiency Index (EF EPI), 2020) ซึ่งมีผู้คนกว่า 2.2 ล้านคน รวม 100 ประเทศและเชื้อชาติเป็นตัวแปร

ผลปรากฏว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ “Very Low Proficiency” โดยอยู่ในอันดับที่ 7 จากกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 8 ประเทศ (ประเทศไทยอยู่ในอันดับรองสุดท้าย) และอยู่ในอันดับที่ 89 ของโลกจาก 100 ประเทศทั่วโลก

บริการสำหรับสถานศึกษา โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ บริการสำหรับสถานศึกษา โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ

ASEAN INFORMATION CENTER. (November 20, 2020). English Proficiency in ASEAN [Digital Image]. Retrieved from http://www.aseanthai.net/english/mobile_detail.php?cid=14&nid=3681

ASEAN INFORMATION CENTER. (November 20, 2020). English Proficiency in ASEAN [Digital Image]. Retrieved from http://www.aseanthai.net/english/mobile_detail.php?cid=14&nid=3681

CEFR มาตรฐานสากลใหม่
ที่คนไทยต้องพิชิต

ปัจจุบันนี้ ได้เริ่มมีการใช้ Standard ของการวัดและประเมินผลระดับทักษะทางภาษาอังกฤษในระบบ CEFR ซึ่งจะกลายมาเป็นเกณฑ์สำคัญในการรับเข้าศึกษาต่อและรับเข้าทำงาน

CEFR คืออะไร?

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ

สถาบันสอนภาษา NOVA Online พร้อมให้บริการเสริมสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันที่ต้องการบริการด้านการสอนภาษาอย่างรอบด้าน และสามารถเห็นผลได้จริง

01. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของเรา

01. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของเรา

NOVA Online ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยสู่ CEFR C1 และมุ่งสู่ 1 ใน 3 ประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนภายในระยะเวลา 5 ปี

NOVA Online ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยสู่ CEFR C1 และมุ่งสู่ 1 ใน 3 ประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนภายในระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้บริจาคเพื่อสนับสนุน "มูลนิธิการส่งเสริมงานวิจัย และการศึกษา" (R.E.P.) ในฐานะหนึ่งในบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานภายในราชอาณาจักรไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพต่อไป

นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้บริจาคเพื่อสนับสนุน "มูลนิธิการส่งเสริมงานวิจัย และการศึกษา" (R.E.P.) ในฐานะหนึ่งในบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานภายในราชอาณาจักรไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพต่อไป

02. OUR SERVICE / บริการของเรา

02. OUR SERVICE / บริการของเรา

NOVA Online มีบริการหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถพูดคุยสอบถามก่อนรับบริการจริง เพื่อปรับบริการตามสั่งให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาของท่านมากที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาเพิ่มเติม

ตัวอย่างแนวทางการเลือกใช้บริการ

 • บทเรียนที่มีคุณภาพ

  01. ให้บริการคอร์สเรียนทางไกลเฉพาะคาบ Conversation โดยโรงเรียนไม่ต้องจ้างครูต่างชาติมาประจำ

 • บทเรียนที่มีคุณภาพ

  01. ให้บริการคอร์สเรียนทางไกลเฉพาะคาบ Conversation โดยโรงเรียนไม่ต้องจ้างครูต่างชาติมาประจำ

 • ผู้สอนที่มีคุณภาพ

  02. ให้บริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาญี่ปุ่นทางไกลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในวิชาชมรม/ชุมนุม

 • ระบบการช่วยเหลือ

  03. ให้บริการคอร์สเรียนพิเศษแบบเหมาจ่ายแก่สถานศึกษาในราคาย่อมเยา

 • ระบบการช่วยเหลือ

  03. ให้บริการคอร์สเรียนพิเศษแบบเหมาจ่ายแก่สถานศึกษาในราคาย่อมเยา

 • ผู้สอนที่มีคุณภาพ

  02. ให้บริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาญี่ปุ่นทางไกลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในวิชาชมรม/ชุมนุม

 • สภาพแวดล้อมการเรียน

  04. ให้บริการของเราเป็นสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรภายใน (พัฒนาภาษาให้บุคลากร)

 • สภาพแวดล้อมการเรียน

  04. ให้บริการของเราเป็นสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรภายใน (พัฒนาภาษาให้บุคลากร)

03. หลักสูตรและค่าเรียน

03. หลักสูตรและค่าเรียน

General English

คอร์สปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น สามารถวัดระดับภาษาก่อนเพื่อให้ได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมได้ มุ่งพัฒนาด้านการสื่อสาร เน้นฟัง - พูด เรียนตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ (อาจารย์ประจำ) ที่ผ่านการ Training และมีใบอนุญาตการสอน ได้ฝึกสนทนาตลอดคาบเรียน 50 นาที (การเรียน 300 - 320 ชม. จะได้รับความรู้เทียบเท่า CEFR ระดับ C1 โดยประมาณ)

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

Callan Method

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือฝึกให้นักเรียนโต้ตอบภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทย ด้วยสเต็ปการเรียนเฉพาะตัว นักเรียนจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นถึง 4 เท่า! (การเรียน 160 ชม. จะได้รับความรู้เทียบเท่า CEFR ระดับ C1-C2 โดยประมาณ) โดย NOVA Online คือสถาบันเดียวในไทยที่ ได้รับการอนุญาตการสอน CALLAN Method


รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

Japanese Course

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่รังสรรค์มาเป็นอย่างดี เน้นให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง แม้นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นก็สามารถเรียนได้ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา สอนสด ส่งตรงจากสถาบันที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นสนทนา ฟัง พูด เต็มที่ตลอดคาบ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน - เทียบเท่า N3 (ในด้านการสนทนา)


รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

เปรียบเทียบความรู้ที่จะได้ในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอน

ครูผู้สอน

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนทุกท่าน ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากเทรนเนอร์เจ้าของภาษาของ NOVA มีเพียงผู้ที่ได้รับการรับรองจากเทรนเนอร์แล้วเท่านั้นที่จะเป็นครูผู้สอนได้ และผู้สอนทุกท่านเป็นอาจารย์ประจำของ NOVA สอนสดส่งตรงจากศูนย์อาจารย์ สำเนียงชัดเจน มีทักษะการสอนสูง ช่วยผู้เรียนให้พัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษได้ ปรับการสอนไปตามความสามารถของผู้เรียน มีความมุ่งมั่นในการสอนภาษาอังกฤษ เชี่ยวชาญไวยากรณ์ และสามารถสอนด้านอื่นนอกจากการสนทนาได้

ครูผู้สอนทุกท่าน ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากเทรนเนอร์เจ้าของภาษาของ NOVA มีเพียงผู้ที่ได้รับการรับรองจากเทรนเนอร์แล้วเท่านั้นที่จะเป็นครูผู้สอนได้ และผู้สอนทุกท่านเป็นอาจารย์ประจำของ NOVA สอนสดส่งตรงจากศูนย์อาจารย์ สำเนียงชัดเจน มีทักษะการสอนสูง ช่วยผู้เรียนให้พัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษได้ ปรับการสอนไปตามความสามารถของผู้เรียน มีความมุ่งมั่นในการสอนภาษาอังกฤษ เชี่ยวชาญไวยากรณ์ และสามารถสอนด้านอื่นนอกจากการสนทนาได้

ครูผู้สอน

ค่าเรียนภาษา

ค่าเรียนภาษา

สถาบันไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนในการเข้าเรียน แต่จะคำนวณราคาด้วยสูตรดังนี้ โดยราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%)


จำนวนคาบทั้งหมด x ราคาต่อคาบ
(ราคาต่อคาบจะถูกลงตามลำดับเมื่อซื้อเหมาเป็นจำนวนมาก)


คอร์ส เวลาเรียน ราคาเฉลี่ยต่อครั้ง
General English Course ครั้งละ 50 นาที 380 บาท
Callan Course ครั้งละ 50 นาที 460 บาท
Japanese Course ครั้งละ 25 นาที 400 บาท
Japanese Group ครั้งละ 60 นาที 912 บาท
คอร์ส เวลาเรียน ราคาเฉลี่ยต่อครั้ง
General English Course ครั้งละ 50 นาที 380 บาท
Callan Course ครั้งละ 50 นาที 460 บาท
Japanese Course ครั้งละ 25 นาที 400 บาท
Japanese Group ครั้งละ 60 นาที 912 บาท

Certificate

Certificate

สถาบันสามารถออกใบประกาศให้กับนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่เข้าเรียนกับทางสถาบันได้

และสำหรับหลักสูตร Callan ซึ่ง NOVA Online เป็นสถาบันเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองการอนุญาตการสอน จากเจ้าของหลักสูตรจะมีใบประกาศโดยเฉพาะของหลักสูตรด้วย

สถาบันสามารถออกใบประกาศให้กับนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่เข้าเรียนกับทางสถาบันได้

และสำหรับหลักสูตร Callan ซึ่ง NOVA Online เป็นสถาบันเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองการอนุญาตการสอนจากเจ้าของหลักสูตร จะมีใบประกาศโดยเฉพาะของหลักสูตรด้วย

วิธีเรียน / How to study

วิธีเรียน / How to study

วิธีเรียน : เรียนสดทุกคาบ (โต้ตอบได้)
ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้พร้อมกัน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ School Supplies อื่นๆ โดยเข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom Video Conference แม้มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ก็สามารถเข้าเรียนแบบ “ตัวต่อตัว” ได้พร้อมๆ กัน

ข้อแนะนำ : อาจกำหนดตารางเรียนให้นักเรียนแต่ละห้องเข้าเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ (แนะนำให้มีครูคุมสอน 1 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

*หรือสามารถเลือกใช้ระบบจองเวลาเรียนตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนพร้อมกันทุกคน แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสถาบัน

วิธีเรียน : เรียนสดทุกคาบ (โต้ตอบได้) ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้พร้อมกัน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ School Supplies อื่นๆ โดยเข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom Video Conference แม้มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ก็สามารถเข้าเรียนแบบ “ตัวต่อตัว” ได้พร้อมๆ กัน

ข้อแนะนำ : อาจกำหนดตารางเรียนให้นักเรียนแต่ละห้องเข้าเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ (แนะนำให้มีครูคุมสอน 1 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

*หรือสามารถเลือกใช้ระบบจองเวลาเรียนตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนพร้อมกันทุกคน แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสถาบัน

ระบบติดตามผล

ระบบติดตามผล

สถาบันสอนภาษา NOVA ได้จัดเตรียมหน้าเว็บไซต์สำหรับติดตามผลการเรียนการสอน เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบความเป็นไปในการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนได้ โดยจะมีการประเมินผลการเรียนอย่างละเอียดแบบคาบเรียนต่อคาบเรียน การวัดและประเมินนักเรียนโดยการสอบและรายงานผลคะแนนอย่างเที่ยงตรง สามารถดาวน์โหลดบันทึกการเรียนออกมาดูเป็นสรุปย้อนหลังได้

04. ขอใบเสนอราคา

04. ขอใบเสนอราคา

ขั้นตอนตั้งแต่การติดต่อสอบถามจนถึงเริ่มเรียนภาษา

STEP1
ติดต่อสอบถาม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
STEP2
สอบถามรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ของทางเราจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามและยืนยันรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
STEP3
นำเสนอแผนการเรียนและใบเสนอราคา
ทางเราจะเสนอแผนการเรียนการสอนภาษาพร้อมกับใบเสนอราคาตามที่ลูกค้าต้องการ
STEP4
ทำสัญญา
ตรวจสอบยืนยันรายละเอียดการเรียนการสอนภาษาที่ยื่นเสนอเป็นครั้งสุดท้าย
STEP5
เตรียมการสำหรับเริ่มเรียนภาษา
ทางเราจะขอรายละเอียดของผู้เข้าเรียนภาษาเพื่อนำไปลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวิธีการใช้งานให้ต่อไป
STEP6
เริ่มเรียนภาษา
เริ่มเรียนภาษาได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

ติดต่อสอบถามภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน

สอบถามทางโทรศัพท์

ติดต่อสอบถาม


แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

หลักสูตรที่สนใจ
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)


บริการที่สนใจ
การยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อสอบถามบริการ

บริษัท NOVA Southeast Asia (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งให้บริการ NOVA Online มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการสอบถามของแต่ละบริการ โดยบริษัทมีการดูแลจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังระบุไว้ตามนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบเนื้อหาและเลือกยอมรับ แต่ในกรณีที่ไม่ยอมรับเนื้อหา หรือมีข้อสอบถามสามารถติดต่อไปยังศูนย์ให้บริการตามข้อมูลด้านล่างได้

【วัตถุประสงค์การใช้งาน】

เพื่อติดต่อและตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการ

【ข้อมูลเฉพาะเชิงลึกส่วนบุคคล】

บริษัทไม่มีการเก็บและใช้ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลในการติดต่อสอบถาม

【การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม】

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายระบุไว้

【ถ่ายโอนข้อมูล】

บริษัทไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้อื่น

【ความสมัครใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล】

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ
แต่ในกรณีที่ทางผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ข้อมูล อาจส่งผลต่อการตอบคำถามได้

【การเรียกร้องขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล】

บริษัทรับการเรียกร้องขอแจ้ง เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหา รวมถึงการลบ ระงับ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่ 3 โดยสามารถติดต่อเพื่อดำเนินเรื่องดังกล่าวได้ที่ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล


<ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล>

NOVA Southeast Asia Co., Ltd.
No.246 Times Square Building 11th floor, Room no.01, Sukhumvit Rd., Between Soi 12-14, Khlongtoey, Bangkok 10110

02-0948472

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
สถานศึกษา
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
02-094-8472
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA