Tel 081-984-0609 , 087-822-1919 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
menu
Facebook line

เสียงตอบรับจากผู้เรียนกับ NOVA Online

เสียงจากผู้เรียน

แบบสอบถาม -ADVANTAGE-

แบบสอบถาม -ADVANTAGE-

ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกที่เรียน
อย่างการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพผู้สอน

ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกที่เรียนอย่างการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพผู้สอน


  • ความพึงพอใจในการออกเสียง
  • ความพึงพอใจในความกระตือรือล้นของผู้สอน
  • ความพึงพอใจต่อผู้สอนโดยรวม
  • ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน

\ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษครั้งละ 25 นาที /

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
ราคา
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
087-822-1919
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA